post:

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 6 /2561

ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้ง 6 /2561 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการอื่นในวาระอื่นๆ  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น