post:

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561


นายวิรัช ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อ  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2561 พื้นที่ภาค 7  ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็น เกียรติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยข้าราชการครู และบุคลากร จาก สพป.รบ.1 และ 2 ครูสังกัดสำนักงาน  คณะกรรมการการศึกษา เอกชน และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกว่า 600 กว่าคน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น