post:

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแย้มวิทยการ


วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. โดยนายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ นางสาววงศ์จินดา กฤษเมืองและนางจงกลนี ห่วงทอง  คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนแย้มวิทยการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายกิตติชาญ พันธุ์ภาไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ คณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น