post:

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะศึกษานิเทศก์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อ หารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น