post:

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูคนใหม่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูคนใหม่ โดยมี นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะวิทยากร ให้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ และการนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาวิชาชีพครู


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น