post:

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น