post:

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา 4 โรงเรียน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนตะโกล่าง โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนถ้ำหินและโรงเรียนรุจิรพัฒน์ ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น