post:

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดหอสมุด อิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ" ของสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เวลา 09.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น