post:

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังกวัดราชบุรี เพื่อ หารือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทำงานแบบบูรณาการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น