post:

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น