post:

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 จำนวน 96 คน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น