post:

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสนามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสนามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด ร่วมกับกรมราชองครักษ์ ในวันนี้ ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น