post:

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ประชุม คณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อแนะนำบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและให้แนวทางในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางราชการ  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น