post:

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


นายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์ และว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น