post:

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการศึกษาปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น