post:

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

สังเคราะ์การจัดทำหลักสูตรและประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมเพื่อสังเคราะ์การจัดทำหลักสูตรและประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ณ หัองประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น