post:

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 ครั้งที่ 2 /2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น