post:

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ระดับภาค รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ระดับภาค รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และตัวแทนหน่วยงานของจังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น