post:

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561

 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น