post:

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ


วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่เมษายน กันยายน 2561 เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น