post:

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 13 มีนาคม /561 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา  สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ ภาพกิจกรรม ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น