post:

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาขนาดเล็ก  ดังนี้  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นายโสวัฒน์ เหลาธรรมและโรงเรียนบ้านพุตะเคียน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีนายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์  นายสมควร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุตะเคียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะตรวจราชการ ภาพกิจกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น