post:

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ และมัธยมศึกษาปีที่ ได้พูดคุยซักถามและกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียน สังกัดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น