post:

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ลูกจ้างกลุ่มลูกเสือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่เมษายน – กันยายน 2561โดยให้เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 Download เอกสาร


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น