post:

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา

เมื่อ วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช  เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม ห้อง 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อ พิจารณา สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพิจารณารายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนเร่งด่วน และการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น