post:

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การขับเคลื่อนการพัฒนาไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชุรี  เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างทัศนคติผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการ จังหวัดราชบุรีเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาไทยนิยม ยั่งยืน การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานศึกษาแห่งชาติ ฟังบรรยายพิเศษ  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายพงศ์โพยม วาศภูติ รวมถึงการทัศนศึกษาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 9


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น