post:

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.45 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี  ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ของทีมขับเคลื่อนตำบลสร้อยฟ้าและตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้หลัก "ประชารัฐ" มุ่งเน้นการทำประชาคมและประสานการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น