post:

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่ ว21/2560 ระหว่าง 1-3 ก.พ.2561 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น