post:

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

นางณัฐวิสาข์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยวิชาเอกที่บรรจุ ดังนี้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น