post:

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น