post:

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทำการสอบสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น