post:

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์


คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น