post:

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

“ งานศิลป์เลิศล้ำ สู่ความเป็นผู้นำ ยุค 4.0 ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดในพิธี งานวันวิชาการ โรงเรียนสุริยวงศ์ ปีการศึกษา 2560 งานศิลป์เลิศล้ำ สู่ความเป็นผู้นำ ยุค 4.0 โรงเรียนสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรม การแสดงของนักเรียน การนำเสนอผลงานนักเรียนในรูปแบบโครงงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น