post:

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น