post:

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกิจกรรม “ 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี โดยได้จัดการแข่งขันในหมวดการเรียนรู้ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น