post:

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชุมปรึกษาหารือการจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา กศน.ราชบุรี ครั้งที่ 1 /2561

เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 1 /2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อ ปรึกษาหารือการออกนิเทศ สนับสนุนตามนโยบายการตรวจราชการ โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแต่ละอำเภอ ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น