post:

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 25 มกราคม 2561 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ที่ห้องประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอำเภอทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา และมอบนโยบายที่สำคัญจากจังหวัดราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น