post:

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

การถ่ายทอดสดการประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียน


นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ราชบุรีและคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ". โดยมี นายยรรยง เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 9:30-11:30 น. โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น