post:

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

พิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองจังหวัดราชบุรี

คณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น