post:

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการประเมิน ประวัติ ผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น