post:

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น