post:

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

งานวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดยออกบู้ทจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี อาทิเกมปากระป๋อง เหยียบลูกโป่ง ตักไข่ทองคำ และเต้นตามจังหวะเพลง โดยบุคลากรใส่ชุดมาสคอตสร้างสีสรรร ความบันเทิงกับเด็ก ๆ โดยผวจ.ราชบุรี รองผวจ.ราชบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรีเยี่ยมชมให้กำลังใจ ข้าราชการและบุคลากรทาง การศึกษา เด็กมีทักษะ ความรู้ สุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุขสนุกสนาน ได้รับของขวัญของรางวัล มากมาย ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น