post:

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบ E-Office

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบ E-Office ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าที่ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีวามรู้ ความเข้าใจและพัฒนางานด้าน E-Office และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ครั้งนี้ ครูเจ้าที่หน่วยงานการศึกษาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แลจุดเน้นกระทรวงศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะวิทยากร นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น