post:

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download ประกาศรับสมัครคัดเลือก สควค.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น