post:

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ศธจ.ราชบุรี สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 4


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น