post:

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติทางถนน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา14.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีที่ประสบอุบัติทางถนน ซึ่งเสียชีวิต 1ราย ณ บ้านพักตำบลสวนป่าน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยมนักเรียนอีก2รายที่บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุดังกล่าว ณ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยูและอีกรายพักในห้องผู้ป่วยรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น