post:

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ภาค ค ความเมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น