post:

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประชุม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะผลการประเมินในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ แต่งตั้งครูผู้ช่วยและขออนุมัติการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขนได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น