post:

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลน”

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับ คณะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบจักรยานใน โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก สู่โรงเรียนขาดแคลนให้กับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายไพรัตน์ พวงเพชร รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบจักรยานให้นักเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 100 คัน เพื่อให้นักเรียนที่อยู่บ้านไกลได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น