post:

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานวิชาการ ` ส่งเสริมความพอเพียง เคียงคู่การเรียนรู้ พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 '

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เปิดงานวิชาการ ` ส่งเสริมความพอเพียง เคียงคู่การเรียนรู้ พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ' โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 'สามัคคีคุณูปถัมป์' อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น